పోస్ట్ ఓక్ హోటల్‌లో మాస్ట్రో స్టీక్‌హౌస్

లాండ్రీ యొక్క రెస్టారెంట్ సమూహం 17 మాస్ట్రో యొక్క స్టీక్‌హౌస్‌లను కలిగి ఉంది, కాని హ్యూస్టన్ యొక్క కొత్త పోస్ట్ ఓక్ హోటల్‌లో స్టీక్ హౌస్ కంటే ఎక్కువ-ఇది వైన్ గమ్యం, దాని 3,500-లేబుల్ జాబితా కోసం 2019 వైన్ స్పెక్టేటర్ గ్రాండ్ అవార్డును సంపాదించింది, ఇది క్లాసిక్ ప్రాంతాలను పూర్తి చేయడానికి నొక్కి చెప్పింది మరింత చదవండి

క్యాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వైన్లో చక్కెర