వైన్ చిట్కా: సాక్ కోడ్ క్రాకింగ్

ఉపరితలంపై, వైన్ మరియు కోసాల ప్రాథమికాలను కనెక్ట్ చేయడం సులభం అనిపిస్తుంది. ద్రాక్షతోటలు వైన్ కోసం, కాబట్టి బియ్యం వరి కోసమే. రెండు పానీయాలు పులియబెట్టినవి; సాంప్రదాయం మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పర్యవేక్షించడం ద్వారా అవి రెండూ ప్రాణం పోసుకుంటాయి మరింత చదవండి