నేను సాధారణ టేబుల్ ద్రాక్ష నుండి వైన్ తయారు చేయవచ్చా?

వైన్ స్పెక్టేటర్ యొక్క నిపుణుడు వైన్ ద్రాక్షను టేబుల్ ద్రాక్ష నుండి వేరు చేసే కొన్ని లక్షణాలను వివరిస్తాడు. మరింత చదవండి

వక్రీభవన మరియు సాక్రోరోమీటర్ మధ్య తేడా ఏమిటి?

వైన్ స్పెక్టేటర్ యొక్క నిపుణుడు ద్రాక్ష రసం యొక్క చక్కెర పదార్థాన్ని కొలవడానికి రెండు సాధనాలు అయిన రిఫ్రాక్టోమీటర్ మరియు సాక్రోరోమీటర్ గురించి వివరిస్తాడు. మరింత చదవండి