ఇంటి వద్దే: ఇప్పుడు చదవడానికి అవసరమైన వైన్ పుస్తకాలు

మీ వైన్ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచడానికి, వైన్ స్పెక్టేటర్ సంపాదకులు తమ అభిమాన జ్ఞాపకాలు, వివరణకర్తలు, చరిత్రలు మరియు రిఫరెన్స్ పుస్తకాలను సంవత్సరాల నుండి పంచుకుంటారు-ఎలా రుచి చూడాలి మరియు ఏ ఆహారాలు నాటకీయ కుటుంబ సాగాలకు ఎన్సైక్లోపీడియాస్ మరియు మ్యాప్‌లకు జత చేయాలి. మరింత చదవండి