పినోట్ గ్రిస్ మరియు పినోట్ గ్రిజియో మధ్య తేడా ఏమిటి?

వైన్ స్పెక్టేటర్ యొక్క నిపుణుడు డాక్టర్ విన్నీ పినోట్ గ్రిస్ / గ్రిజియో వైట్ వైన్ ద్రాక్ష, దాని మూలం మరియు దాని నుండి తయారైన వైన్ శైలులను వివరించాడు. మరింత చదవండి

కాలిఫోర్నియా సావిగ్నాన్ బ్లాంక్ ఎందుకు మీరు తాగాలి

సావిగ్నాన్ బ్లాంక్ ఎంత దూరం వచ్చిందో అతిగా చెప్పడం కష్టం. ఈ రోజు ఇది కాలిఫోర్నియా యొక్క అత్యంత రిఫ్రెష్, స్థిరమైన మరియు సహేతుక ధర గల శ్వేతజాతీయులలో ఒకటి. మరింత చదవండిఏది తియ్యగా ఉంటుంది: చార్డోన్నే లేదా సావిగ్నాన్ బ్లాంక్?

వైన్ యొక్క మాధుర్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది, ముఖ్యంగా చార్డోన్నే మరియు సావిగ్నాన్ బ్లాంక్‌ల మధ్య పోలిక. మరింత చదవండి

మీరు 'వియగ్నియర్' ను ఎలా ఉచ్చరిస్తారు?

వైన్ స్పెక్టేటర్ యొక్క నిపుణుడు డాక్టర్ విన్నీ వైట్ వైన్ ద్రాక్ష పేరు 'వియోగ్నియర్' ను ఎలా ఉచ్చరించాలో మరియు దాని గురించి మీరు ఏమి తెలుసుకోవాలో వివరిస్తాడు. మరింత చదవండి